ARTISTES DELS NOSTRES TEMPS 2012

A març/abril de 2012, Carmen Selves exposa una obra seva a la galeria d'art BCM, es publiquen dos pàgines sobre la seva obra a ARTISTAS DE NUESTRO TIEMPO 2011, de GLOBUS Ediciones (GALART), i reb reconeixement per part de BCM, ART'NOU i armarxante.com. A aquesta mateixa exposició es va poder gaudir de l'obra d'alguns artistes de gran qualitat, llistats al catàleg amb Dep.Legal B158-09 que és un testimoni més de la vitalitat de l'art.. BCM WEB.