Espacio 120 és una sala molt interessant de l'Hospitalet.