LES RAMBLES DE LES FLORS DE BARCELONA

Resum de l'exposició privada sobre el tema 'Les Rambles de Barcelona'