Al-Andalus

A 1994 vam fer una exposició a la sala Al-Andalus a Sevilla.


El promotor cultural Victor Barrera que ens va convidar també ha escrit alguns llibres com "El Mono Infeliz".&quinmenu=3> class='w3-hover-opacity' >