Els polítics treballen i la pau riu Oli sobre tela, 92x73, 1973