Una forma de dibuixar el pentàgon  
. . . i de pas la raó d'or ! ! !


(1) Es comença amb la base

(2) Es puja una perpendicular

(3) Es talla amb un arco

(4) Es fa una mitjatriu

(5) Es fa un altre arc i es mira on cau

(6) Es puja un arc i es troben dos vèrtexs

(7) S'uneixen els vertexs

(8) Es fa un arc amb la base

(9) Es fa un altra arc igual i es tallen

(10) S'acaba el dibuix del pentàgon